Zakres Praktyk
Adwokat Zielona Góra Kancelaria Adwokacka
Anna Witek
Prawo pracy
Prawo karne
Prawo cywilne
Prawo autorskie
Prawo spadkowe
Prawo wykroczeń
Prawo podatkowe
Sprawy międzynarodowe
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo o ochronie zdrowia psychicznego
Inne
Prawo autorskie
PRAWO AUTORSKIE
Prawo autorskie, regulowane przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych normuje ogół praw, osobistych i majątkowych autora ( twórcy czy też wydawcy ) do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści.
W ramach praw osobistych i majątkowych ustawa wyróżnia w szczególności:
• niezbywalne prawo autora do oznaczenia dzieła jego nazwiskiem, czy też pseudonimem;
• prawo do zachowania niezmienionej treści i formy utworu, zakazujące wprowadzania zmian, zniekształceń, przeinaczeń;
• prawo do czerpania korzyści z dzieła;
• ochrona wizerunku.
W ramach podejmowanych działań Kancelaria oferuje zarówno szerokie poradnictwo prawne w zakresie naruszenia i ochrony praw autorskich, ale również występowanie w imieniu klienta o zaniechanie działań naruszających jego prawa, o usunięcie skutków tych naruszeń, ale równieżo zadośćuczynienie za doznaną krzywdę czy nawiązkę na określony przez twórcę cel społeczny.

 
Adwokat kancelariaKarieraZakres PraktykReprezentacja Klientów BiznesowychKontakt Ciekawe StronyMapa Witryny