Zakres Praktyk
Adwokat Zielona Góra Kancelaria Adwokacka
Anna Witek
Prawo pracy
Prawo karne
Prawo cywilne
Prawo autorskie
Prawo spadkowe
Prawo wykroczeń
Prawo podatkowe
Sprawy międzynarodowe
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo o ochronie zdrowia psychicznego
Inne
Prawo pracy

 PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Regulowane przepisami ustawy z dnia - Kodeksu pracy, prawo pracy normuje stosunek pracy konkretnego pracownika i pracodawcy oraz zawiera regulację dotyczącą organizację pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.
W ramach tej dziedziny prawa Kancelaria świadczy usługi konsultacyjne w zakresie praw pracowniczych i ich ochrony, świadczeń emerytalno – rentowych, spraw roszczeniowych z tytułu odszkodowania przysługującego pracownikowi, ale również oferuje przygotowywanie projektów pism, jak umowy o pracę, w tym pism procesowych, jak pozwy, pozwy zbiorowe oraz reprezentuje klientów w postępowaniach spornych, zarówno sądowych, jak również negocjacyjnych.


 
Adwokat kancelariaKarieraZakres PraktykReprezentacja Klientów BiznesowychKontakt Ciekawe StronyMapa Witryny