Reprezentacja Klientów Biznesowych
Adwokat Zielona Góra Kancelaria Adwokacka
Anna Witek
Reprezentacja Klientów Biznesowych

 

W ramach obsługi klientów biznesowych Kancelaria Adwokacka oferuje zarówno kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowań reklamacyjnych oraz gwarancyjnych, dopłat, likwidacji i łączenia spółek, obniżania kapitału oraz podwyższenia kapitału zakładowego, upadłości i rozwiązania spółki, regulaminu rady nadzorczej oraz zarządu, sprzedaży udziałów i akcji spółki, udzielania i odwoływania prokury, wyłączenia wspólnika, zamknięcia roku obrotowego, zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników, zmiany składu organów spółki, zastawu na udziałach lub akcjach czy też zmiany umowy spółki, ale również poradnictwo prawne dotyczące opiniowania i sporządzania projektów umów, informacji w zakresie procesu inwestycyjnego, jak również w zakresie łączenia, podziałów i przekształcania spółek, w tym spółek prawa handlowego.
 
Współpraca z Kancelarią Adwokacką, w zależności od potrzeb Klienta może odbywać się bądź w formie doraźnych, jednorazowych zleceń dotyczących konkretnej problematyki prawnej, bądź też w formie stałej obsługi prawnej, na podstawie zawieranej z Kancelarią umowy o świadczenie usług prawnych.

Zawierając z Kancelarią umowę dotyczącą stałej obsługi prawnej, stwarza się Klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów usług prawnych, których to możliwości nie dają zamówienia jednorazowe.

Istotnym jest również to, iż w sytuacji zawarcia z Kancelarią umowy o stałą obsługę prawną możliwym jest ustalenie wynagrodzenia bądź w formie ryczałtowej za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. Wszystko ustalane jest natomiast w sposób najbardziej korzystny dla Klienta.

Zawarcie umowy o stałą obsługę prawną pozwala na łatwy kontakt z Kancelarią Adwokacką, stwarzając możliwość prowadzenia korespondencji wyłącznie w drodze e-mailowej. Zawierając umowę z klientem biznesowym Kancelaria ma możliwość szczegółowego poznania bieżących problemów i spraw wewnętrznych obsługiwanej przez Kancelarię firmy jak również opracowywanie i stosowanie wzorów umów dostosowanych do potrzeb zindywidualizowanego klienta.


Kancelaria Adwokacka
adwokat Anna Witek
Zielona Góra

 
Adwokat kancelariaKarieraZakres PraktykReprezentacja Klientów BiznesowychKontakt Ciekawe StronyMapa Witryny