Zakres Praktyk
Adwokat Zielona Góra Kancelaria Adwokacka
Anna Witek
Prawo pracy
Prawo karne
Prawo cywilne
Prawo autorskie
Prawo spadkowe
Prawo wykroczeń
Prawo podatkowe
Sprawy międzynarodowe
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo o ochronie zdrowia psychicznego
Inne
Prawo karne
PRAWO KARNE
Prawo karne to zespół norm prawnych regulujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej, w ramach których można wyróżnić: 
• prawo karne materialne,
• prawo karne procesowe,
• prawo karne wykonawcze.
W ramach tej gałęzi prawa Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną klienta nie tylko w zakresie przygotowywania pism procesowych ( zawiadomienie o przestępstwie, prywatny akt oskarżenia, czy też sporządzanie środków odwoławczych, jak apelacja czy kasacja ), ale również reprezentowania klienta ( pokrzywdzonego, podejrzanego czy też już oskarżonego ) zarówno przed organami ścigania ( Prokuraturą i Policją ), ale również przed wymiarem sprawiedliwości,w postępowaniu stricte sądowym.

 
Adwokat kancelariaKarieraZakres PraktykReprezentacja Klientów BiznesowychKontakt Ciekawe StronyMapa Witryny