Zakres Praktyk
Adwokat Zielona Góra Kancelaria Adwokacka
Anna Witek
Prawo pracy
Prawo karne
Prawo cywilne
Prawo autorskie
Prawo spadkowe
Prawo wykroczeń
Prawo podatkowe
Sprawy międzynarodowe
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo o ochronie zdrowia psychicznego
Inne
Prawo cywilne

 

PRAWO CYWILNE
Prawo cywilne, jako jedna z największych gałęzi prawa, normuje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym obowiązujące ustawy przyznały zdolność prawną. Prawo cywilne reguluje nadto sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, na którą składają się ich uprawnienia i obowiązki.
Aktualnie obowiązującym w Polsce, podstawowym źródłem prawa cywilnego jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 -  Kodeks cywilny, wielokrotnie nowelizowany i zmieniany. 
Bez wątpienia, w ramach szeroko pojętego prawa cywilnego można wyróżnić również wiele podgałęzi, takich jak prawo pracy, prawo własności intelektualnej i prawo handlowe, które wprawdzie wyodrębniły się z prawa cywilnego, stanowiąc samodzielną regulację prawną, jednakże zachowały wiele z jego cech.
Mając na uwadze potrzeby zarówno podmiotów indywidualnych, ale również gospodarczych, w tym spółek i przedsiębiorstw, Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie kwestii związanych z własnością ( nabycie, utrata i przeniesienie własności, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste czy służebność ), zobowiązaniami, ochroną własności przemysłowej, księgami wieczystymi i hipoteką ale również postępowaniem egzekucyjnym i windykacyjnym.
W ramach podejmowanych działań Kancelaria oferuje pomoc w zakresie przygotowywania pism procesowych ( począwszy od wezwań do zapłaty, czy wniosków o egzekucję zasądzonych należności ), doradztwa prawnego oraz reprezentowania klienta zarówno w postępowaniu sądowym i pozasądowym, w tym w ramach prowadzonych mediacji.

Mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia interesów gospodarczych spółki, Kancelaria oferuje możliwość przygotowywania bądź też samego opiniowania umów występujących w obrocie gospodarczym, a dotyczących Państwa firmy, takich jak:
• kontrakt menadżerski,
• umowa agencyjna,
• umowa dostawy,
• umowa dzierżawy,
• umowa komisu,
• umowa leasingu,
• umowa najmu,
• umowa o dzieło, o pracę czy zlecenia,
• umowa o roboty budowlane czy o świadczenie usług,
• umowa o współpracy i zakazie konkurencji,
• umowa poręczenia,
• umowa pożyczki,
• umowa użyczenia,
• umowa przechowania,
• umowa przewozu, składu, spedycji,
• umowa spółki,
• umowa sprzedaży,
• umowa ubezpieczenia,
• umowa zastawu.


 
Adwokat kancelariaKarieraZakres PraktykReprezentacja Klientów BiznesowychKontakt Ciekawe StronyMapa Witryny