Zakres Praktyk
Adwokat Zielona Góra Kancelaria Adwokacka
Anna Witek
Prawo pracy
Prawo karne
Prawo cywilne
Prawo autorskie
Prawo spadkowe
Prawo wykroczeń
Prawo podatkowe
Sprawy międzynarodowe
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo o ochronie zdrowia psychicznego
Inne
Prawo wykroczeń
PRAWO WYKROCZEŃ
Prawo wykroczeń, jako dziedzinę prawa spokrewnioną z prawem karnym, regulują ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń oraz z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Podobnie jak w zakresie prawa stricte karnego, Kancelaria oferuje nie tylko poradnictwo prawne, ale przede wszystkim obronę obwinionego przed Sądem, występowanie przez Policją oraz występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, gdy wstąpi w prawa oskarżyciela posiłkowego.

 
Adwokat kancelariaKarieraZakres PraktykReprezentacja Klientów BiznesowychKontakt Ciekawe StronyMapa Witryny