Zakres Praktyk
Adwokat Zielona Góra Kancelaria Adwokacka
Anna Witek
Prawo pracy
Prawo karne
Prawo cywilne
Prawo autorskie
Prawo spadkowe
Prawo wykroczeń
Prawo podatkowe
Sprawy międzynarodowe
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo o ochronie zdrowia psychicznego
Inne
Prawo rodzinne i opiekuńcze

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
Prawo rodzinne i opiekuńcze, jako wyspecjalizowany dział prawa reguluje stosunki prawne, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe w rodzinie, istnienie oraz funkcjonowanie rodziny jako komórki społecznej, a nadto stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.
W zakresie regulacji kwestii związanych z prawem rodzinnym, do podstawowych a zarazem głównych aktów normatywnych można zaliczyć: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny oraz  ustawy szczegółowe. Odrębną regulację praw rodzinnych zawiera również Traktat konstytucyjny UE, normujący w szczególności prawo do założenia rodziny i zawarcia małżeństwa, zakaz dyskryminacji, różnorodność kulturową, religijną i językową, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawa dziecka, ochronę życia rodzinnego i zawodowego. 
W ramach szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach związanych z postępowaniem rozwodowym i separacyjnym, w sprawach alimentacyjnych, majątkowych, w szczególności odnoszących się do problematyki podziału majątku czy rozdzielności majątkowej ( w tym intercyzy małżeńskiej ), ale również w sprawach dotyczących ustalenia ojcostwa, przysposobienia ( adopcji pełnej i częściowej ), zaprzeczenia ojcostwa, czy też władzy rodzicielskiej ( jej ograniczenia czy pozbawienia ).


 
Adwokat kancelariaKarieraZakres PraktykReprezentacja Klientów BiznesowychKontakt Ciekawe StronyMapa Witryny